Billettkjøp og priser

Billettpriser

NB! Alle billetter er 5,- billigere på nett!

Standard billettpris
kr. 115,- / 135,- (3D)

Honnør alle dager
Rabatt kr. 20,- (ingen rabatt på barne- og familiefilmer)

Barn frem til fylte 15 år / Voksen f.o.m. fylte 15 år

Barne og familiefilmer:
Standard billettpris:
kr. 100,- / 120,- (3D)

Utvalgte premierefilmer vil i åpningshelgen ha en billettpris på kr 135,- (2D) og kr 155,- (3D).
Det samme gjelder i åpningsuken for filmer som har en spilletid på mer enn 2 t og 15 min.

Enkelte filmer kan ha høyere billettpriser.

NB!
Kjøpte billetter refunderes ikke! Billetter er å betrakte som verdipapir.
Ved endring til/fra 2D/3D film som skyldes tekniske forhold refunderes ikke mellomlegget.

Om billettkjøp

Sjekk ditt billettkjøp her

Last ned eBillett